Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığınca "Onarıcı Adalet" ilkesi çerçevesinde suç mağdurlarının haklarının korunup desteklenmesi ve ikincil örselenmenin engellenmesi amacıyla tüm adliyeler bünyesinde kurulması planlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin ilk örneği 08.04.2019 tarihi itibariyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nde faaliyete başlamıştır.

Ulaşım ve işlevsellik şartları gözetilerek İstanbul Anadolu Adliyesi'nin B Blok -2. asma katına konuşlandırılan İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 1 Uzman Klinik Psikolog - Müdür, 29 Psikolog, 9 Pedagog, 21 Sosyal Hizmet Uzmanı olmak üzere toplam 60 uzman, 5 Zabıt Katibi ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır.

Müdürlük, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu ve Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu şeklinde 4 ana birim ile hizmet vermektedir.

Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu
Mağdurlar, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'na doğrudan başvuracakları gibi, başka bir kurumun yönlendirmesi ile de başvurabilirler. Bunun yanında mağdurlar adli süreçte sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilirler ve başka bir kurum tarafından sunulmakta olan hizmete ihtiyaçları olması halinde ilgili kurumlara yönlendirilirler.

Kırılgan Grup Destek Bürosu
Uzmanlar tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dahil olduğu tespit edilen mağdurlara hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin, tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından vaka yönetimi uygulanacaktır. Haklarında alınması gereken tedbirlere ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı, adli destek görevlileri tarafından hazırlanacaktır. Bu plan gerektiğinde mahkemeye ya da savcılığa iletilecektir.

Ceza Yargılaması Destek Bürosu
Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ceza Mahkemelerinin, sosyal inceleme raporu düzenlenmesine ve ifade esnasında uzman görevlendirilmesine yönelik talepleri, bu büroda görev yapan adli destek görevlileri tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede, ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin bir şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra, uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle, delil kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Hukuk Yargılaması Destek Bürosu
Hali hazırda sadece aile mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kurulan müdürlükler sayesinde özellikle aile mahkemesi olmayan yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan asliye hukuk mahkemelerinin de uzman desteğinden etkin şekilde faydalanması sağlanmaktadır.

Adli Görüşme Odaları
Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuk, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, engelli, yaşlı, göçmen ve bunun gibi diğer kırılgan gruba dahil mağdurların faydalanabildiği Adli Görüşme Odaları ile çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurularak onun yanında yer alan bir adli süreç yürütülmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal/fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Birimin ortak alanı olan bekleme salonunda farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik kütüphane ve oyun alanları bulunmakta olup burada çocukların atıştırmalık, meyvesuyu, su vb fiziksel ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Adli Yardım Hizmetleri Bürosu
Baroların adli yardım büroları ile eş güdüm halinde çalışan adli yardım hizmetleri bürosunda adli yardıma ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilmeleri için gerekli olup UYAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olunarak taraflar ilgili birimlere yönlendirmektedir.

RANDEVU SİSTEMİ
Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkemece Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden talepte bunuluduktan sonra İstanbul Anadolu Adliyesinin (0216) 303 33 33 nolu telefonu aranarak 8227 veya 7619 dahili numarasını tuşlayarak Müdürlüğün santral sistemine bağlanabilirsiniz. Santral görevlisi tarafından dosyanızda görevlendirilen uzmana aktarılacaksınız. Uzmandan randevi tarihinizi aldıktan sonra görüşme için randevu gün ve saatinizde İstanbul Anadolu Adliyesi B Blok -2 asma katta hazır bulunmanız gerekmektedir.

 

Randevu Talebi :    (0216) 303 33 33 - Dahili: 8227 - 7619
İdari Büro :    (0216) 303 33 33 - Dahili: 6555 - 6553
Tanıtım Broşürü :    Tıklayınız...
Mağdura Yaklaşım Kılavuzu :    Tıklayınız...

 

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr