Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi
06.07.2021

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. maddesi gereği İstanbul Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 2021 yılı 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 05/07/2021 tarihinde, saat 11:00’da, İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 4. Kat 24 nolu toplantı odasında Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder YAMAN başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin eksiksiz katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin açılış konuşmasıyla başlanmış, Yönetmeliğin amacı, adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgiler verilmiş, devamında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü tarafından müdürlüğün işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılmıştır.

Toplantıya katılan temsilcilerin ayrı ayrı görüş ve önerileri dinlenilerek, kurumların hizmet haritaları üzerinden değerlendirmeler yapılmış, hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan aksaklıklar not edilerek giderilmesine yönelik tedbirler ele alınmış, talepler doğrultusunda Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile kurum temsilcilerinin ayrı ayrı özel toplantılar gerçekleştirerek müdürlük ile ilgili kurumlar arasında mağdurlara yönelik hizmetlere ilişkin ortak projeler geliştirilmesi hususunda mutabık kalınmış, kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulanarak önümüzdeki toplantının tarihi daha sonra bildirilmek üzere 2021 yılı içerisinde yapılması planlanarak toplantı sonlandırılmıştır.

Toplantı bitiminde Cumhuriyet Başsavcı Vekili, kurum temsilcileri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü hizmet alanı ziyaret edilmiş, ADM Müdürünce adli görüşme odaları başta olmak üzere verilen hizmetler kurum temsilcilerine yerinde tanıtılmıştır. 05/07/2021

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr