Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bilgi İşlem Müdürlüğü (AABİM)

İstanbul Anadolu Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü (AABİM), Anadolu Adalet Sarayı ile adliyemize bağlı mülhakat adliyelerinin ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda bilgi işlem faaliyet alanlarında bulunan teknik cihazları kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile birimler arasındaki iletişimi sağlamak, bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla görevlidir.

İstanbul Anadolu Bilgi İşlem Müdürlüğü; 1 Müdür, 3 Şef, 3 Tekniker, 2 Bilgisayar İşletmeni, 14 Teknisyen, ve 17 Zabıt Katibi olmak üzere toplam 40 kişi ile Cumhuriyet Başsavcılığı altında Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve UYAP Birim Sorumlusu Cumhuriyet Savcısı'nın koordinasyonu altında hizmet vermektedir. Müdürlüğüz 15/10/2018 tarihli iş bölümü kapsamında 4 alt şefliğe ayrılmış olup faaliyetler bu birimler altında yürütülmektedir. (UYAP Uzman Kullanıcı Şefliği, Teknik Saha Şefliği,Donanım Depo Tamir Bakım Şefliği, Network-Sistem-SEGBİS Şefliği)

Hizmet verimliliği ve kalitenin artması amacıyla kurumsallaşmaya yönelik olarak adliyemizin faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren her geçen gün daha da geliştirilerek oluşturulan son Genel Çalışma Esasları ve İş Bölümü uyarınca Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından tüm personelin UYAP uygulamalarındaki karşılaşılan sorunlar, görevlendirme ve yetki açma-kapama işlemleri, E-imza başvuru-yenileme işlemleri, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili ekran önerileri ile UYAP ekranlarının ve portal uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bildirim, tüm bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, monitörlerin kurulum, bakım, onarım ve işletimini gerçekleştirmektedir.

Yine adliye içerisinde yer alan 129 adet SEGBİS sisteminin aktif olarak kullanılabilmesi için gereken teknik alt yapı desteği ve işletimi konusunda gereken tedbirleri almaktadır. Kurum resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarının yönetimi, INTRANET sistemi yönetimi ile ihtiyaç duyulan yazılımların tasarlanması ve işletilmesi hizmetlerini gerçekleştirmektedir. (Çeşitli ihtiyaç konularında toplam 27 adet yazılım hazırlanmış olup, aktif olarak ilgili birimler tarafından kapalı devre olarak kullanılmaktadır. )

Ayrıca adliye içerisinde haberleşme yapan diğer sistemlerin (IP Güvenlik Kamera Sistemi, Otopark Ödemi Sistemi, Analog Kamera Sistemi, İklimlendirme Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemi, Adaletkart Sistemi, Merkezi İnternet Erişim Sistemi) alt yapı, kurulum, konfigürasyon ve işletimini yürütmektedir.

 

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı C Blok 2. Kat No:1

Telefon :    0216 303 33 33
Faks :    0216 303 38 22
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr