Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE Sözleşmeli Personel Alımı Hastaneye Sevk İşlemleri Hakkında
18.10.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR

17.10.2023 tarihli sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yapılan ilanlarda başarılı olması nedeniyle evrak teslimi yapan adayların tam teşekküllü devlet hastanelerine sevk işlemlerinde ibraz etmek üzere Komisyon Başkanlığımızca Resmi Yazı (EK-1) hazırlanmıştır.

Sözleşmeli Erkek ve Kadın İnfaz ve Koruma Memuru adayları sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü devlet hastanelerine müracaatlarında, ilgili Resmi Yazı (EK-1), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Sözlü Sınav Sonucu ve Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin (EK-2) 'de belirtilen yazı ile başvurması gerekmektedir.

Sözleşmeli Sağlık Memuru, Hemşire, Aşçı, Şoför, Elektrik Teknisyeni ve Elektronik Teknisyeni (Müteferrik Kadrolar) adaylarının ise sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü devlet hastanelerine müracaatlarında, sonuç sorgulama ekranını çıktı alarak hastaneye başvurmaları gerekmektedir.

Askerlik hizmetinden herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle muaf bulunan adayların muafiyetlerine ilişkin kendilerinde bulunan sağlık kurulu raporu ile hastaneye başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar tam teşekküllü devlet hastaneleri dışındaki bir sağlık kurumundan rapor almaları halinde alacakları rapor GEÇERSİZ sayılacaktır.

18.10.2023 tarihli ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

EK-1: Resmi Yazı
EK-2: Sağlık Şartlarına İlişkin Yönetmelik

NOTLAR:

1- İnfaz ve Koruma Memuru adaylar için raporun karar kısmında "Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir." şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması,

2- Diğer unvanlarda alınacak raporun karar kısmında: "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük topallık, işitme kaybı, çehrede sabit ese, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı"
(Teknisyen olur, Aşçı olur, Hemşire olur, Sağlık Memuru olur, Şoför olur) ibarelerinin yazılması.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr