Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE Sözleşmeli Personel (Erkek - Kadın İnfaz Koruma Memuru ve Şoför) Alımına Başvuran Adayların Dikkatine
01.06.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ERKEK - KADIN İNFAZ KORUMA MEMURU VE ŞOFÖR) ALIMI SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarih ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı yazısı ile Komisyon Başkanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumlarına 305 (üç yüz beş) Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru, 1 (bir) Sözleşmeli Kadın İnfaz Koruma Memuru ve 13 (on üç) Sözleşmeli Şoför alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Verilen sınav izni gereğince başvurular 25.04.2023 - 11.05.2023 (Saat:23:59) tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden alınmıştır.

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2022 Yılı KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2022 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

1- Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Sınavına başvuru tarihleri içinde e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 1438 (bin dört yüz otuz sekiz) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 305 (üç yüz beş) kadro sayısının 3 katı olan 915 (dokuz yüz on beş) aday belirlendiği,  son sıradaki adayın KPSS puanının 71,54744 puan olduğu, KPSS puanı belirtilen sıralamanın üstünde olan ancak başvuru şartlarından yaş şartını taşımayan 18 (on sekiz) aday ile KPSS puan sıralamasının üzerinde puanı olan ancak birden fazla unvana başvuru yapan 23 (yirmi üç) adayın başvurularının reddedildiği, Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 915 (dokuz yüz on beş) adayın boy kilo ölçümü için 5 Haziran 2023 Pazartesi günü belirtilen saatten 15 dakika önce (saatler sorgu ekranında yer almaktadır) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,

2- Sözleşmeli Kadın İnfaz ve Koruma Memuru Sınavına başvuru tarihleri içinde e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 926 (dokuz yüz yirmi altı) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 1 (bir) kadro sayısının 3 katı olan 3 (üç) aday belirlendiği, son sıradaki adayın KPSS puanının 84,8059 puan olduğu, Sözleşmeli Kadın İnfaz ve Koruma Memuru sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 3 (üç) adayın boy kilo ölçümü için 5 Haziran 2023 Pazartesi günü belirtilen saatten 15 dakika önce (saatler sorgu ekranında yer almaktadır) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,

3- Sözleşmeli Şoför Sınavına e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 62 (altmış iki) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 13 (on üç) kadro sayısının 3 katı olan 39 (otuz dokuz) adayın belirlendiği, son sıradaki adayın KPSS puanının 70,47396 puan olduğu, KPSS puanı sıralamanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 11 (on bir) aday ile KPSS puanı 70 puanın altında olan 36 (otuz altı) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 15 (on beş) adayın uygulama sınavına alınacağı, Sözleşmeli Şoför adaylarının uygulama sınavları 12 Haziran Pazartesi günü saat 09:30'da Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapılacağından belirtilen gün ve saatte uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde hazır bulunmaları gerektiği,

4- Başvuruları kabul edilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı,

5- Boy kilo ölçümüne katılacak olan İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adayların boy kilo ölçümüne alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

6- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 15 Haziran 2023 Perşembe günü açıklanacağı,

7- Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Aşçı, Sözleşmeli Teknisyen ve Sözleşmeli Sağlık Memuru adaylarına ait başvuru sonuçları ile tüm sınavlar için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sonuçlarının 15 Haziran 2023 tarihinde açıklanacağı,

İLAN OLUNUR. 01.06.2023

BAŞKANÜYEÜYE
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr