Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE Sözleşmeli Personel (İnfaz Koruma Memuru, Hemşire, Şoför, Aşçı, Sağlık Memuru, Teknisyen) Alımı Uygulama Sınavı ve Başvuru Sonuçları
15.06.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVLARINA BAŞVURUDA BULUNAN ve UYGULAMA SINAVLARINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarih ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı yazısı ile Komisyon Başkanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumlarına Komisyon Başkanlığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere; Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 55 İKM (Erkek), Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek), Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek) ve 1 Hemşire, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 85 İKM (Erkek), 1 İKM (Kadın), Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na 20 İKM (Erkek), 13 Şoför, 2 Aşçı, 1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni ve 1 Elektronik Teknisyen, Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek), Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 10 İKM (Erkek), 2 Sağlık Memuru ve 1 Elektrik Teknisyeni ve İstanbul Çocuk Eğitimevi'ne 1 Hemşire olmak üzere toplam 328 kişi personel alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

1- Sözleşmeli Erkek Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 5 Haziran 2023 Pazartesi günü boy kilo ölçümü yapılmış olup, boy kilo ölçümüne 348 (üçyüz kırk sekiz) adayın katılmadığı, 46 (kırk altı) adayın başarısız sayıldığı, 521 (beşyüz yirmi bir) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözleşmeli Kadın Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 5 Haziran 2023 Pazartesi günü boy kilo ölçümü yapılmış olup, boy kilo ölçümüne 1 (bir) adayın katılmadığı, 2 (iki) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

3- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Hemşire sınavına toplam 92 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (2x3=6) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 78,90406 puan olduğu, KPSS puanının belirtilen puanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 1 (bir) adayın başvurusunun reddedildiği, sıralamaya giren 6 (altı) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

4- Sözleşmeli Şoför adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 12 Haziran 2023 Pazartesi günü uygulama sınavı yapılmış olup, uygulama sınavına 6 (altı) adayın katılmadığı, 9 (dokuz) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

5- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Aşçı sınavına toplam 9 adayın başvuruda bulunduğu, başvuru şartlarını taşımayan 7 (yedi) adayın başvurularının reddedildiği, başvuru şartlarını taşıyan ve sıralamaya giren 2 (iki) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

6- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Sağlık Memuru sınavına toplam 322 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (2x3=6) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 85,61366 puan olduğu, sıralamaya giren 6 (altı) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

7- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni sınavına toplam 23 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (1x3=3) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,84697 puan olduğu, KPSS puanının belirtilen puanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 6 (altı) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 3 (üç) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

8- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Elektronik Teknisyeni sınavına toplam 15 adayın başvuruda bulunduğu, başvuru şartlarını taşımayan 13 (on üç) adayın başvurularının reddedildiği, başvuru şartlarını taşıyan ve sıralamaya giren 2 (iki) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

9- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni sınavına toplam 6 adayın başvuruda bulunduğu, başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılarak başvurularının REDDEDİLDİĞİ,

10- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların aşağıda ilan edildiği,

11- Belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Murat UZUN Konferans Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

12- Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

13- Sorgu ekran çıktılarının adayların yanında bulundurması GEREKTİĞİ,

14- Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olan sözlü sınavlar 19 Haziran 2023 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların hangi gün ve saatte sözlü sınava katılacaklarının sorgu ekranında YER ALDIĞI,

15- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,


İLAN OLUNUR. 15.06.2023

BAŞKANÜYEÜYE
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr