Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuçları
17.07.2020

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN PERSONELLERİN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/07/2020 tarih ve  E.49135111-774.05.07[GÖR.YÜK-20]-4836/5897 sayılı yazısı ile Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Yazı İşleri Müdürlüğü için İstanbul  iline 209, İdari İşler Müdürlüğü için 4, Zabıt Katibi için İstanbul Anadolu Adliyesine 5, Mübaşir için İstanbul Anadolu Adliyesine 17, Beykoz Adliyesine 2, Adalar Adliyesine 1 olmak üzere toplam 20  kadro verilmiş olup, verilen sınav izni gereğince; 

03/07/2020 tarihinde başlayan 10/07/2020 mesai saati bitiminde sona eren başvuru süresi içerisinde Görevde Yükselme Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına 755(yediyüz elli beş), İdari İşler Müdürlüğü sınavına 39(otuz dokuz), Zabıt Katibi sınavına 2(iki), Mübaşir sınavına 5(beş)  başvurunun olduğu anlaşılmıştır. 

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına başvuruda bulunan ve ilgili Yönetmelik gereğince aranılan şartları taşıdıkları tespit edilen 753(yediyüz elli üç), İdari İşler Müdürlüğü sınavına başvuruda bulunan ve aranılan şartları taşıdıkları tespit edilen 39(otuz dokuz), Mübaşir sınavına başvuruda bulunan ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilen  5(beş) adayın başvuruları kabul edilmiş olup, başvurusu kabul edilenlere ait liste ve Zabıt Katipliği için başvuruda bulunan 2(iki) personele 13/07/2020 tarihinde yapılan klavye uygulama sınav sonuç listeleri aşağıda ilan edilmiştir.

Görevde Yükselme Sınavına başvuruda bulunan tüm personele İLAN OLUNUR. 17/07/202

 

BAŞKANÜYEÜYE
NİHAT ZİNCİRLİİSMAİL UÇARAHMET KAYA

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SONUÇLARI
 
İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SONUÇLARI
 
ZABIT KATİBİ BAŞVURU SONUÇLARI
 
MÜBAŞİR BAŞVURU SONUÇLARI
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr