Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
03.07.2020

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÜRELİ/ACELE
03/07/2020  

Sayı: 2020/3602 Muh
Konu: Görevde Yükselme Sınavı

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/07/2020 tarihli Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınav İlanı www.edb.adalet.gov.tr internet sitesinde verilmiş olup, başvuru formu ektedir.

Başvuruda bulunacak personellerin ekte gönderilen başvuru formunu doldurması ve başvuru formuna öğrenim durum belgesi ekleyerek en geç 10/07/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim edilmesinin sağlanması hususları arz/rica olunur.

 

  Bekir ALTUN
  İstanbul Anadolu
  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
  Adalet Komisyonu Başkanı

EK: Başvuru Formu

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr