Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Komisyonu Başkanlığımızın İdari İzin Hakkındaki Duyurusu
09.03.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı: 2022/1883 Muh.
Konu: İdari İzin

09.03.2022

İlgi: a) Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 09/03/2022 tarihli bila sayılı yazısı.
İlgi: b) İstanbul Valiliği İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğünün 09.03.2022 tarihli ve bila sayılı yazısı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin ilgi (a) sayılı yazısı ile "Metoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için "Turuncu" alarm verilmiş olup soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 10 Mart 2022 tarihinde (Perşembe günü) idari izinli sayılmaları ile yargısal iş ve işlemlerin "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verildiği" bildirilmiştir.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı basın açıklaması ile İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 09.03.2022 tarihli yazısı gereğince "...Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına..." karar verilmiş, ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurul Genel Sekreterliğince "İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 10 Mart 2022 tarihinde (Peşembe Günü) idari izinli sayılmalarına" karar verildiği bildirilmiştir. 

Bu itibarla; 
10 Mart 2022 Perşembe Günü yargısal iş ve işlemlerin Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesi,

Birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; bütün çalışanların 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılması,

Mesai saatleri içerisinde Mahkemelere gelen acil işlerin (yakalama vb.) ilgili mahkeme kalemi tarafından nöbetçi mahkeme hakimi ile yapılması, 

Hususlarını rica ederim.

  Bekir ALTUN
İstanbul Anadolu
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr