Adalet Bakanlığı Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı Nihai Sonuçları
30.06.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
         
KADROLU CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARININ DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E-18514707-903.02.00.00-1/38 sayılı yazısı ile 18 (Onsekiz) Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiş olup, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

1- Nihai sonuç listesinde yer alan ilk 18 (onsekiz) adayın ASİL, 19'dan 26'ya kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 26 (yirmialtı) adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,

2- Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların  aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak belirtilen tarih aralığında İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26  numaralı odaya bizzat teslim etmeleri ya da posta (APS) ile göndermeleri, bu konuda adaylara AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atama işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 30.06.2021

BAŞKANÜYEÜYE
TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
2- Bilgisayar Sertifikası ya da transkriptin aslı ya da fotokopisinin Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu veya noterden onaylı örneği (Bilgisayar bölümü mezunları transkript teslim etmeleri gerekmektedir.),
3- Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge) Askerlik Şubesinden alınacaktır. (Muaf olduğuna dair raporun bir örneğinin de sunulması gerekmektedir.),
4- 2020 KPSS sınav sonuç belgesi,
5- Mal bildirim formu (Tıklayınız),
6- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (Tıklayınız),
7- Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (Raporda: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık,körlük,topallık,işitme kaybı,çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli yoktur. “Ceza infaz kurumu katibi olur” şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması gerekmektedir.),
8- 6 X 9 ebadında 1 adet biyometrik fotoğraf,
9- Eş Durum Beyanı (Tıklayınız).

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu