Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
18.03.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


KADROLU CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E-18514707-903.02.00.00-1/38 sayılı yazısı ile 18 (Onsekiz) Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince 15.03.2021 tarihinde Komisyon Başkanlığımızca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere:

Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi sınavı için ilan edilen kadro sayısının 3 katı  (18x3=54) kadar adaylar ile son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar dahil olmak üzere 121 (yüzyirmibir) ve üzeri doğru kelime yazan toplam 54 (ellidört) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

Sözlü sınavına katılamaya hak kazanan adaylara ait sonuçların aşağıda ilan edildiği, (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.)

Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Murat UZUN Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

*** Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

*** Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 18.03.2021

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu