Mevkute Beyannamesi
13.07.2020

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Basın Bürosu

Mevkute Beyannamesini buradan indirebilirsiniz.

 


Mevkute Beyannamesine Eklenecek Belgeler

İmtiyaz Sahibi;
1- Nüfus kayıt örneği.
2- İkametgah örneği.
3- TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulunun gösterir belge.


Sorumlu Müdür;
1- Nüfus kayıt örneği.
2- Sabıka kaydı.
3- Öğrenim belgesi (En az orta öğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak. Diplomanın Noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte fotokopisinin ibraz edilmesi.)
4- İkametgah örneği.
5- TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulunun gösterir belge.


Sahibi Tüzel Kişi Olması Halinde;
1- Yetkili organlar tarafından, hangi yöneticinin tüzel kişi temsilcisi seçildiğini gösterir karar örneği ile, temsilcisinin de yukarıdaki belgeleri eklemesi.
2- Tüzel kişi ise şirket ana sözleşmesi
3- Dernek ise tüzüğü
4- Vakıf ise vakıf senedinin bir örneği


Sorumlu Müdürün Bağlı Olduğu Yetki;
1- Buna ilişkin alınan karar örneği
2- (Yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi)
Sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin nüfus cüzdan ve ikametgah örneği.

1 Klasör ve 5 adet mavi kapaklı dosya.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr