Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mevkute Beyannamesi ve İstenilen Evraklar

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Basın Bürosu

Mevkute Beyannamesini buradan indirebilirsiniz.

 


Mevkute Beyannamesine Eklenecek Belgeler

İmtiyaz Sahibi;
1- Nüfus kayıt örneği.
2- İkametgah örneği.
3- TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulunun gösterir belge.


Sorumlu Müdür;
1- Nüfus kayıt örneği.
2- Sabıka kaydı.
3- Öğrenim belgesi (En az orta öğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak. Diplomanın Noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte fotokopisinin ibraz edilmesi.)
4- İkametgah örneği.
5- TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulunun gösterir belge.


Sahibi Tüzel Kişi Olması Halinde;
1- Yetkili organlar tarafından, hangi yöneticinin tüzel kişi temsilcisi seçildiğini gösterir karar örneği ile, temsilcisinin de yukarıdaki belgeleri eklemesi.
2- Tüzel kişi ise şirket ana sözleşmesi
3- Dernek ise tüzüğü
4- Vakıf ise vakıf senedinin bir örneği


Sorumlu Müdürün Bağlı Olduğu Yetki;
1- Buna ilişkin alınan karar örneği
2- (Yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi)
Sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin nüfus cüzdan ve ikametgah örneği.

1 Klasör ve 5 adet mavi kapaklı dosya.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr