Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mübaşir Başvuru Sonuçları - 17.07.2020

03/07/2020 tarihinde başlayan 10/07/2020 mesai saati bitiminde sona eren başvuru süresi içerisinde Görevde Yükselme Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına 755(yediyüz elli beş), İdari İşler Müdürlüğü sınavına 39(otuz dokuz), Zabıt Katibi sınavına 2(iki), Mübaşir sınavına 5(beş)  başvurunun olduğu anlaşılmıştır. 

Sorgu Ekranı

TC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.

Sonuç

Adı Soyadı
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr