Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katibi Alımı - Nihai Sonuçları
10.09.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 23.02.2021 tarih ve E-99849611-E.277/1459 sayılı yazıları gereğince;

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 100 Sözleşmeli İcra Katibi alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 17.06.2021 - 24.06.2021 tarihleri arasında (tarihler dahil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Sonuç listesinde yer alan 100 adayın ASiL, 101'den 112'ye kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 112 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

Nihai Sonuç Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde 20 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok Zemin Kat 16 Numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya APS yoluyla İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 numaralı adrese gönderim sağlamaları,

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin iptal edileceği,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 10.09.2021

BAŞKANÜYEÜYE
TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Sözleşmeli İcra Katibi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan mezun belgesi, (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 1 adet öğrenim belge fotokopisini diplomayı veren okuldan aslı gibidir yaptırmaları ya da noter onaylı bir suretini göndermeleri gerekmektedir.)

2- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

3- Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örnegi, (Ticaret Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO ve Yükseköğretim Bilgisayar Bölümü Lisans, Önlisans mezunlarının getirmesine gerek yoktur. Açıköğretim adalet bölümü mezunları sertifika veya örgün eğitim transkripti getirmek zorundadır.)

4- Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge, (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge-muaf olanlar buna ilişkin raporu da sunmak zorundalar) (e- devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

5- KPSS sonuç belgesi,

6- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız)

7- Eşinin iş durumu bildirir beyan, (Bekarlar bekar olduğunu belirterek dolduracaktır.) (Form İçin Tıklayınız)

8- Mal Bildirim Formu, (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır. ) (Form İçin Tıklayınız)

9- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız)

10- Güvenlik Soruşturması Formu, (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak)(Form İçin Tıklayınız)

11- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi.


NOTLAR:
1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp bu belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak alınacaktır.

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat 16 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 Numaraya posta yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu