Sözleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
04.06.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23.02.2021 tarih ve E-99849611-E.277/1459 sayılı 100 (yüz) sözleşmeli icra katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiş olup, verilen sınav izni gerenğince;

1- Komisyon Başkanlığımızca 24-25-26 Mayıs ve 3 Haziran 2021 tarihlerinde Sözleşmeli İcra Katibi adaylarına uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (100x3=300) kadar adaylar ile en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere 127 (yüziyrimiyedi) ve üzeri doğru kelime yazan toplam 309 (üçyüzdokuz) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların aşağıda ilan edildiği,

3- Adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Mehmet Selim KİRAZ Sergi Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

4- Adliyeye girişlerde HES KODU zorunluluğu olduğundan adayların HES KODU alarak hazır bulundurmaları gerektiği,

5- Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

6- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 04.06.2021

BAŞKANÜYEÜYE
TC KİMLİK NO
DOĞUM TRH
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu