Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
16.05.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı yazısı ile 40 (kırk) sözleşmeli icra katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiş olup, verilen sınav izni gereğince;

1- Komisyon Başkanlığımızca 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İcra Katibi adaylarına uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (40x3=120) kadar adaylar ile en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere 126 (yüziyrimialtı) ve üzeri doğru kelime yazan toplam 123 (yüzyirmiüç) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların ekte ilan edildiği,

3- Adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Murat UZUN Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

5- Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

6- Sorgu ekran çıktılarının adayların yanında bulundurması gerektiği,

7- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 16.05.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu