Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
15.06.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI
SINAV KURULU

SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ ALIMI UYGULAMA(KLAVYE) SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 20.04ç2023 tarihli "Sözleşmeli İcra Kâtibi Personel İstihdamı Sınav İlanı" ile belirlenen 55(elli beş) Sözleşmeli İcra Kâtibi pozisyonu için Başkanlığımızca 12.06/.023 tarihinde yapılan uygulama sınavına ilişkin sonuç sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en düşük kelime sayısı 118 olup, bu sayının altında kalan adaylar 90 kelimeyi geçmiş olsalar dahi sözlü sınava katılmaya hak kazanamamıştır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri sorgu sayfasında yer olmakta olup, sınava 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlanıp 22 Haziran 2023 Perşembe günü tamamlanması planlanmaktadır(Sınavın bu tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde devam edilecektir).

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sorgu sayfasında belirtilen tarih ve saatte (belirlenen saatten en az 30 dakika önce) T.C. Kimlik kartlarıyla birlikte İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E Blok Zemin Katta bulunan Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi'nde (Oda No:EZ-14) hazır bulunmaları gerekmektedir.

19.06.2023 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile mazeretlerini bildirilen ve bu mazeretlerini belgelendiren adayların sözlü sınavı 23.06.2023 tarihinde yapılacak olup, bu hususta ayrıca ilan veya adaylara bildirim yapılmayacaktır. Mazeretlerini belgelendirmeyenlerin ve 19.06.2023 tarihinden sonra mazeret bildiren adayların mazeretleri dikkate alınmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylara ayrıca tebliğ/yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Duyurulur. 15/06/2023

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

İstanbul Anadolu İcra Daireleri Başkanlığı
Sınav Kurulu İletişim:

0216 303 33 33
(Dahili : 7900-7902)
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu