Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katibi Alımına Başvuran Adayların Dikkatine
11.04.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı yazısı ile 40 (kırk) Sözleşmeli İcra Katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Verilen sınav izni gereğince başvurular 01.03.2022 - 17.03.2022 (Saat:23:59) tarihleri arasında e- devlet sistemi üzerinden alınmıştır.

Sözleşmeli İcra Katibi Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere İcra Katibi adayları için ilan edilen 40 (kırk) kadro sayısının 20 katı olan 800 (sekizyüz) adayın belirlendiği, son sıradaki adayın KPSS puanının 72,14919 puan olup sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.)

1- Sözleşmeli İcra Katipliği Sınavına başvuru tarihleri içinde e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 1361 (binüçyüzaltmışbir) başvuru yapıldığı, KPSS puanı yukarıda belirtilen sıralamanın üstünde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 22 (yirmiiki) adayın başvurularının reddedildiği,

2- Sözleşmeli İcra Katipliği sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 800 (sekizyüz) adayın uygulamalı sınav için belirtilen günde ve sınav saatinden 15 dakika önce İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları,

3- Belirtilen tarihte uygulamalı sınava katılmayan adayların başarısız sayılacağı,

4- Başka bir komisyonda zabıt katipliği ve ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınavı ile aynı güne denk gelen adayların Komisyon Başkanlığımıza mazeret dilekçesi sunmaları gerektiği,

5- Başvuruları kabul edilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı, 

6- Uygulamalı klavye sınavına katılacak olan İcra Katibi adaylarının kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adayların uygulama sınavına alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

7- Uygulama sınavında kullanılacak klavyelerin (F ve Q) A4Tech KM720 marka ve model olduğu,

8- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 16 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacağı,

İLAN OLUNUR. 11.04.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu