Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Boy-Kilo Ölçümü Sonuçları
15.04.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURU SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 02.03.2022 tarih ve E-18514707-902.01-1700/29597 sayılı yazısı ile Komisyon Başkanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumlarına 162 (yüzaltmışiki) sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

1- Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince Erkek Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarına boy kilo ölçümü yapılmış olup, boy kilo ölçümüne 243 (ikiyüzkırküç) adayın katılmadığı, 20 (yirmi) adayın başarısız sayıldığı, 223 (ikiyüzyirmiüç) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların ekte ilan edildiği,

3- Belirtilen gün ve saatte (gün ve saatler sorgu ekranında belirtilmiştir) İstanbul Anadolu Adliyesinde hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

4- Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

5- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 15.04.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu