Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımına Başvuran Adayların Dikkatine
01.04.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 02.03.2022 tarih ve E-18514707-902.01-1700/29597 sayılı yazısı ile Komisyon Başkanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumlarına 162 (yüzaltmış iki) sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Verilen sınav izni gereğince başvurular 01.03.2022 - 17.03.2022 (Saat:23:59) tarihleri arasında e- devlet sistemi üzerinden alınmıştır.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere İnfaz ve Koruma Memuru adayları için ilan edilen 162 (Yüzaltmışiki) kadro sayısının 3 katı olan 486 (dörtyüzseksenaltı) aday belirlenmiş olup, son sıradaki adayın KPSS puanının 71,50833 puan olduğu anlaşılmakla, İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının kabul-red durumlarını ve boy kilo ölçüm tarihlerini gösterir sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.)

1-Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Sınavına başvuru tarihleri içinde e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 842 (sekizyüzkırkiki) başvuru yapıldığı, KPSS puanı belirtilen sıralamanın üstünde olan ancak başvuru şartlarından yaş şartını taşımayan 3 (üç) aday ile KPSS puan sıralamasının üzerinde puanı olan ancak birden fazla unvana başvuru yapan 16 (onaltı) adayın başvurularının reddedildiği,

2-Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 486 (dörtyüzseksenaltı) adayın boy kilo ölçümü için 7 Nisan 2022 Perşembe günü belirtilen saatten 15 dakika önce (saatler sorgu ekranında yer almaktadır) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,

3-Başvuruları kabul edilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı, 

4-Boy kilo ölçümüne katılacak olan İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adayların boy kilo ölçümüne alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

5-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanacağı,

İLAN OLUNUR. 01.04.2022

BAŞKANÜYEÜYE
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu