Sözleşmeli Personel Alımı İlanlarına Başvuran Adayların Dikkatine
28.04.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVLARINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar uyarınca yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bazı kısıtlamalar ve yasaklar yürürlüğe gereceğinden;

 

1-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve başvuruları alınan;

a) Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavları 28 Nisan 2021 tarihi itibariyle tamamlanacağı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sonuçların,

b) Boy kilo ölçümü yapılan Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait sonuçların,

c) Uygulama sınavı yapılan Sözleşmeli Şoför sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait sonuçların,

d) Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait sonuçların ileri bir tarihte açıklanacağı,

 

2- İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan ve başvuruları alınan;
Sözleşmeli İcra Katibi uygulama sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği ve sınav tarihleri kesinleştiğinde adliyemizin internet sitesinde ayrıca ilan edileceği,

 

3- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve başvuruları alınan;

a) Boy kilo ölçümü yapılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait sonuçların,

b) Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni ve Metal Teknisyeni sözlü sınav tarihlerinin ileri bir tarihte açıklancağı,

 

4- Daha önceki ilanlarımızda sözlü sınav tarihlerinin açıklanacağı tarih 7 Mayıs 2021 olarak belirtilmiş ise de; Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olan tüm sınavlara ait sözlü sınav tarihleri ile ilgili açıklamaların ileri bir tarihe ertelendiği ve tüm duyuruların adliyemizin internet sitesinden yapılacağı, adayların internet sitesini takip etmeleri gerektiği hususları,

 

İLAN OLUNUR. 28.04.2021

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr