Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı - Nihai Başarı Sonuçları
02.01.2020

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA
BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURUAdalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 28/06/2019 tarihli ilanları gereğince;

İstanbul Anadolu Adliyesine 190, Beykoz Adliyesine 4, Şile Adliyesine 1 olmak üzere toplam 195 Sözleşmeli Zabıt Katibi,

İstanbul Anadolu Adliyesine 45, Beykoz Adliyesine 2 olmak üzere toplam 47 Sözleşmeli Mübaşir,

İstanbul Anadolu Adliyesine 4 Sözleşmeli Şoför,

İstanbul Anadolu Adliyesine 120, Beykoz Adliyesine 1 olmak üzere toplam 121 Sözleşmeli İcra Katibi alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 09/09/2019-04/10/2019 tarihleri arasında (tarihler dahil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (sonuç sorgulama linkinden tc kimlik numarası yazılarak sorgulama yapılacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

1- İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 195 adayın ASİL, 196'dan 233'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 233 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

2- İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan 121 adayın ASiL, 122'den 138'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 138 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

3- İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı listesinde yer alan 47 adayın ASİL, 48'den 63'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 63 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

4- İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Şoför Nihai Başarı listesinde yer alan 4 adayın ASİL, 2 adayın YEDEK olmak üzere toplamda 6 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

Nihai Başarı Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 13/01/2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim etmeleri veya bulunduğunuz mahal Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere yoluyla gönderim sağlamaları, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. Yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 02/01/2020

 

BAŞKANÜYEÜYE

Sorgu Ekranı

TC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.

Sonuç

Adı Soyadı
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr