Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel Alımı (Zabıt Katibi, İcra Katibi) Uygulama Sınavları İçin Mazeret Bildiren Adayların Dikkatine
22.04.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ VE İCRA KATİBİ UYGULAMA SINAVLARI İÇİN MAZERET BİLDİREN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 193 (yüzdoksanüç), Beykoz Adliyesi'ne 2 (iki) olmak üzere toplam 195 (yüzdoksanbeş) Sözleşmeli Zabıt Katibi ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 40 (kırk) Sözleşmeli İcra Katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir. 

Verilen sınav izni gereğince başvurular değerlendirilmiş olup, uygulama sınavına katılacak adaylara ait sonuçlar 11.04.2022 tarihinde adliyemizin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından 2022 yılında açılan sınavlarda Zabıt Katipliği, İcra Katipliği ve Ceza İnfaz Kurumu Katipliği sınavlarına başvuran adayların uygulama sınavlarının aynı güne denk geldiği bu nedenle hak kaybına uğramamaları adına mazeret bildirmeleri istenilmiş olup, belirtilen tarihler aralığında mazeretlerini Komisyonumuza ileten ve mazeretleri kabul edilen adaylara ait sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir.

Mazeretleri kabul edilen adayların uygulamalı sınav için belirtilen günde ve sınav saatinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği, 

Belirtilen tarihte uygulamalı sınava katılmayan adayların başarısız sayılacağı ve tekrardan mazeretlerinin kabul edilmeyeceği,

Uygulamalı klavye sınavına katılacak olan adayların kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adayların uygulama sınavına alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

İLAN OLUNUR. 22.04.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu