Sözleşmeli Personel Alımı (Zabıt Katibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför) Aday Tespit Sonuçları
09.04.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve  E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı ve Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile 205 (ikiyüzbeş) Sözleşmeli Zabıt Katibi, 50 (elli) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 (beş) Sözleşmeli Şoför  alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir. Verilen sınav izni gereğince başvurular 21.02.2021 - 12.03.2021 (Saat:23:59) tarihleri arasında e- devlet sistemi üzerinden alınmış ve başvuru sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.  (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.)

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

1- Sözleşmeli Zabıt Katibi sınavı için e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 1943 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 205 (ikiyüzbeş) kadro sayısının 20 katını doldurmadığı, KPSS puanının 70 puan üzerinde olan ve şartları taşımayan 95 (doksanbeş) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan  1771(binyediyüzyetmişbir) adayın uygulama sınavına alınacağı,

2- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için ilan edilen 50 (elli) kadro sayısının 3 katını doldurmadığından başvuruda bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan 39 (otuzdokuz) aday belirlenmiş olup, başvuru sonucunda kabul yazan Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının boy kilo ölçümüne alınacağı, 

3- Sözleşmeli Şoför sınavı için ilan edilen 5 (beş) kadro sayısının 3 katı olan 15 (onbeş) adayın belirlendiği, son sıradaki adayın KPSS puanının  75,26715 puan olduğu, KPSS puanı sıralamanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 8 (sekiz) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 15 (onbeş) adayın uygulama sınavına alınacağı,

4- Başvuruları kabul edilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı, 

5- Uygulamalı klavye sınavına katılacak olan Zabıt Katibi adaylarının kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adayların uygulama sınavına alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

6- Uygulama sınavında kullanılacak klavyelerin (F ve Q) A4Tech KM720 marka ve model olduğu,

7- Klayve uygulama sınavına katılacak adayların belirtilen gün ve saatlerde  İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği, belirtilen gün ve saatte uygulama sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacakları,

8- Sözleşmeli şoför adaylarının uygulama sınavları 12 Nisan 2021 Pazartesi saat 10:00'da Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapılacağından belirtilen gün ve saatte adayların Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde hazır bulunmaları gerektiği,

9- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının boy kilo ölçümüne alınacağı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 13:30'da İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları,

10- Adliyeye girişlerde HES KODU sorgulaması yapıldığı için adayların HES KODU alarak uygulama sınavına gelmeleri gerektiği,

11- Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı adaylarına ait başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sonuçlarının 7 Mayıs 2021 tarihinde  açıklanacağı,

İLAN OLUNUR. 09.04.2021

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr