Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel Alımlarına Başvuran ve Uygulama Sınavına Katılan Adayların Dikkaktine
24.05.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVLARINA BAŞVURUDA BULUNAN ve UYGULAMA SINAVLARINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı ve Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile 205 (ikiyüzbeş) Sözleşmeli Zabıt Katibi, 5 (beş) Sözleşmeli Şoför, 2 (iki) Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı, 50 (elli) Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir. 

1- Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince 26-27-28 Nisan 2021 ve 24 Mayıs 2021 tarihlerinde Komisyon Başkanlığımızca Sözleşmeli Zabıt Katibi adaylarına uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (205x3=615) kadar adaylar ile en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere 95 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 621 (altıyüzyirmibir) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 12 Nisan 2021 Pazartesi günü boy kilo ölçümü yapılmış olup, boy kilo ölçümüne 13 (onüç) adayın katılmadığı, 2 (iki) adayın başarısız sayıldığı, 26 (yirmialtı) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,
 
3- Sözleşmeli Şoför adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 12 Nisan 2021 Pazartesi günü uygulama sınavı yapılmış olup, uygulama sınavına 2 (iki) adayın katılmadığı, 13 (onüç) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

4- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Mübaşir sınavına toplam 4468 (dörtbindörtyüzaltmışsekiz) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (75x3=225) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 84,59245 puan olduğu, KPSS puanı belirtilen puan üzerinde olan ancak şartları taşımayan 3 (üç) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 225 (ikiyüzyirmibeş) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

5- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı sınavına toplam 33 (otuzüç) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (2x3=6) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 72,71257 puan olduğu, KPSS puanı belirtilen puan üzerinde olan ancak şartları taşımayan 3 (üç) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 6 (altı) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

6- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların ekte ilan edildiği,

Belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Murat UZUN Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

7- Adliyeye girişlerde HES KODU zorunluluğu olduğundan adayların HES KODU alarak hazır bulundurmaları gerektiği,

8- Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

9- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 24.05.2021

BAŞKANÜYEÜYE
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr