Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (Zabıt Kâtibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför) Alımına Başvuran Adayların Dikkatine
01.06.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ZABIT KÂTİBİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR) ALIMI SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 275, Beykoz Adliyesi'ne 17, Adalar Adliyesi'ne 4 ve Şile Adliyesi'ne 8 olmak üzere toplam 304 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 70, Beykoz Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 71 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 3, Adalar Adliyesi'ne 1 ve Şile Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 5 Sözleşmeli Şoför alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Verilen sınav izni gereğince başvurular 25.04.2023 - 11.05.2023 (Saat:23:59) tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden alınmış ve başvuru sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2022 Yılı KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

1- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi sınavı için e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 1605 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 304 (üç yüz dört) kadro sayısının 20 katını doldurmadığı, KPSS puanının 70 puan üzerinde olan ve şartları taşımayan 77 (yetmiş yedi) aday ile KPSS puanı 70 puanın altında olan 103 (yüz üç) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 1425 (bin dört yüz yirmi beş) adayın uygulama sınavına alınacağı,

2- Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 1425 (bin dört yüz yirmi beş) adayın uygulamalı sınav için 09 Haziran 2023 Cuma günü sınav saatinden 15 dakika önce (saatler sorgu ekranında belirtilmiştir) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları,

3- Sözleşmeli Şoför sınavı e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 125 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 5 (beş) kadro sayısının 3 katı olan 15 (on beş) adayın belirlendiği, son sıradaki adayın KPSS puanının 70,68533 puan olduğu, KPSS puanı sıralamanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 28 (yirmi sekiz) aday ile KPSS puanı 70 puanın altında olan 89 (seksen dokuz) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 8 (sekiz) adayın uygulama sınavına alınacağı,

4- Sözleşmeli Şoför adaylarının uygulama sınavları 12 Haziran Pazartesi günü saat 09:30'da Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapılacağından belirtilen gün ve saatte uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde hazır bulunmaları gerektiği,

5- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sınavı için ilan edilen 71 (yetmiş bir) kadro sayısının 3 katını doldurmadığı, KPSS puanının 70 puan üzerinde olan ve şartları taşımayan 8 (sekiz) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 27 (yirmi yedi) adayın boy kilo ölçümüne katılacağı, boy kilo ölçümleri için adayların 5 Haziran 2023 Pazartesi saat 09:30'da İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,

6- Belirtilen tarihlerde uygulamalı sınavlar (Zabıt Kâtibi ve Şoför için) ile boy kilo ölçümüne (Koruma Güvenlik Görevlisi için) katılmayan adayların başarısız sayılacağı,

7- Başvuruları kabul edilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı, 

8- Uygulamalı klavye sınavına katılacak olan zabıt kâtibi adayları ile uygulamalı sınava katılacak şoför adaylarının ve boy kilo ölçümüne katılacak koruma ve güvenlik adaylarının kimlikleri ile birlikte sınavlara alınacaklarından, kimliği yanında olmayan adayların uygulama sınavlarına ve boy kilo ölçümüne alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

9- Uygulama sınavında kullanılacak klavyelerin (F ve Q) A4Tech KM720 marka ve model olduğu,

10- Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni adaylarına ait başvuru sonuçları ile tüm sınavlar için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sonuçlarının 15 Haziran 2023 tarihinde açıklanacağı,

İLAN OLUNUR. (01.06.2023)

BAŞKANÜYEÜYE
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr