Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Şoför, Bilgisayar Teknisyeni) Alımı Uygulama Sınavı ve Başvuru Sonuçları
15.06.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVLARINA BAŞVURUDA BULUNAN ve UYGULAMA SINAVLARINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 275, Beykoz Adliyesi'ne 17, Adalar Adliyesi'ne 4 ve Şile Adliyesi'ne 8 olmak üzere toplam 304 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 110, Beykoz Adliyesi'ne 2 ve Adalar Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 113 Sözleşmeli Mübaşir, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 70, Beykoz Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 71 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 27, Beykoz Adliyesi'ne 2 olmak üzere toplam 29 Sözleşmeli Hizmetli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 3, Adalar Adliyesi'ne 1 ve Şile Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 5 Sözleşmeli Şoför, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 3 Bilgisayar Teknisyeni alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir. 

1- Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince 09 Haziran 2023 tarihlerinde Komisyon Başkanlığımızca Sözleşmeli Zabıt Kâtibi adaylarına uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (304x20=6080) kadar aday sayısını doldurmamış olup, 90 kelime ve üzeri doğru kelime yazan toplam 481 adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 5 Haziran 2023 Pazartesi günü boy kilo ölçümü yapılmış olup, boy kilo ölçümüne 10 (on) adayın katılmadığı, 2 (iki) adayın başarısız sayıldığı, 15 (on beş) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,
 
3- Sözleşmeli Şoför adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 12 Haziran 2023 Pazartesi günü uygulama sınavı yapılmış olup, uygulama sınavına 3 (üç) adayın katılmadığı, 5 (beş) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

4- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Mübaşir sınavına toplam 1499 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (113x3=339) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 79,35584 puan olduğu, KPSS puanının belirtilen puanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 8 (sekiz) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 339 (üç yüz otuz dokuz) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

5- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Hizmetli sınavına toplam 239 (iki yüz otuz dokuz) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (29x3=87) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,58586 puan olduğu, KPSS puanının belirtilen puanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 30 (otuz) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 87 (seksen yedi) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

6- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni sınavına toplam 323 (üç yüz yirmi üç) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (3x3=9) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 76,48322 puan olduğu, KPSS puanının belirtilen puanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 7 (yedi) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 9 (dokuz) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

7- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların aşağıda ilan edildiği,

8- Belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Murat UZUN Konferans Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

9- Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

10- Sorgu ekran çıktılarının adayların yanında bulundurması GEREKTİĞİ,

11- Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olan sözlü sınavlar 19 Haziran 2023 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların hangi gün ve saatte sözlü sınava katılacakları sorgu ekranında YER ALDIĞI,

12- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 15.06.2023

BAŞKANÜYEÜYE
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr