Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (Zabıt Katibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför) Alımına Başvuran Adayların Dikkatine
11.04.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVINA BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 193 (yüzdoksanüç), Beykoz Adliyesi'ne 2 (iki) olmak üzere toplam 195 (yüzdoksanbeş) Sözleşmeli Zabıt Katibi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 3 (üç) Sözleşmeli Şoför, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 43 (kırküç), Beykoz Adliyesi'ne 2 (iki) olmak üzere toplam 45 (kırkbeş) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir. 

Verilen sınav izni gereğince başvurular 01.03.2022 - 17.03.2022 (Saat:23:59) tarihleri arasında e- devlet sistemi üzerinden alınmış ve başvuru sonuçları aşağıda ilan edilmiştir. (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.)

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

1- Sözleşmeli Zabıt Katibi sınavı için e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 1269 (binikiyüzaltmışdokuz) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 195 (yüzdoksanbeş) kadro sayısının 20 katını doldurmadığı, KPSS puanının 70 puan üzerinde olan ve şartları taşımayan 57 (elliyedi) aday ile KPSS puanı 70 puanın altında olan 92 (doksaniki) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 1120 (binyüzyirmi) adayın uygulama sınavına alınacağı,

2- Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 1120 (binyüzyirmi) adayın uygulamalı sınav için belirtilen günde ve sınav saatinden 15 dakika önce (gün ve saatler sorgu ekranında belirtilmiştir) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları,

3- Sözleşmeli Şoför sınavı için ilan edilen 3 (üç) kadro sayısının 3 katı olan 9 (dokuz) adayın belirlendiği, son sıradaki adayın KPSS puanının 74,47552 puan olduğu, KPSS puanı sıralamanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 8 (sekiz) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 9 (dokuz) adayın uygulama sınavına alınacağı,

4- Sözleşmeli Şoför adaylarının uygulama sınavları 18 Nisan 2021 Pazartesi saat 10:00'da Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapılacağından belirtilen gün ve saatte adayların Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde hazır bulunmaları gerektiği,

5- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sınavı için ilan edilen 45 (kırkbeş) kadro sayısının 3 katını doldurmadığı, KPSS puanının 70 puan üzerinde olan ve şartları taşımayan 6 (altı) adayın başvurularının reddedildiği, şartları taşıyan 23 (yirmiüç) adayın boy kilo ölçümüne katılacağı, boy kilo ölçümlerinin 18 Nisan 2022 Pazartesi saat 14:00'da C Blok -2. Kat 11 Numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,

6- Belirtilen tarihlerde uygulamalı sınavlar (Zabıt Katibi ve Şoför için) ile boy kilo ölçümüne (Koruma Güvenlik Görevlisi için) katılmayan adayların başarısız sayılacağı,

7- Başvuruları kabul edilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı, 

8- Başka bir komisyonda icra katipliği ve ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınavı ile aynı güne denk gelen adayların Komisyon Başkanlığımıza mazeret dilekçelerini 15.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar, bizzat ya da adliyeler aracılığıyla sunmaları gerektiği,

9- Uygulamalı klavye sınavına katılacak olan zabıt katibi adayları ile uygulamalı sınava katılacak şoför adaylarının ve boy kilo ölçümüne katılacak koruma ve güvenlik adaylarının kimlikleri ile birlikte sınavlara alınacaklarından, kimliği yanında olmayan adayların uygulama sınavlarına ve boy kilo ölçümüne alınmayacağı, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını yanlarında hazır bulundurmaları gerektiği,

10- Uygulama sınavında kullanılacak klavyelerin (F ve Q) A4Tech KM720 marka ve model olduğu,

11- Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı adaylarına ait başvuru sonuçları ile tüm sınavlar için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sonuçlarının 16 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacağı,

İLAN OLUNUR. 11.04.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE


 

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr