Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (Zabıt Katibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir, Hizmetli, İşaret Dili Tercümanı) Alımı Başvuru ve Uygulama Sınavı Sonuçları
16.05.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVLARINA BAŞVURUDA BULUNAN ve UYGULAMA SINAVLARINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesine 193 (yüzdoksanüç), Beykoz Adliyesine 2 (iki) olmak üzere toplam 195 (yüzdoksanbeş) Sözleşmeli Zabıt Katibi, İstanbul Anadolu Adliyesine 43, Beykoz Adliyesine 3 olmak üzere toplam 45 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İstanbul Anadolu Adliyesine 39, Beykoz adliyesine 1, Şile Adliyesine 1 olmak üzere toplam 41 Sözleşmeli Mübaşir, İstanbul Anadolu Adliyesine 3 Sözleşmeli Şoför, İstanbul Anadolu Adliyesine 1 Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı, İstanbul Anadolu Adliyesine 41, Beykoz Adliyesine 2 olmak üzere toplam 41 Sözleşmeli Hizmetli alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir. 

1- Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince 09-10-12 Nisan 2022 tarihlerinde Komisyon Başkanlığımızca Sözleşmeli Zabıt Katibi adaylarına uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (195x3=585) kadar aday sayısını doldurmamış olup, 90 kelime ve üzeri doğru kelime yazan toplam 503 adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

2- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 18 Nisan 2022 Pazartesi günü boy kilo ölçümü yapılmış olup, boy kilo ölçümüne 9 (dokuz) adayın katılmadığı, 1 (bir) adayın başarısız sayıldığı, 13 (onüç) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,
 
3- Sözleşmeli Şoför adaylarına Komisyon Başkanlığımızca 18 Nisan 2022 Pazartesi günü uygulama sınavı yapılmış olup, uygulama sınavına 6 (altı) adayın katılmadığı, 3 (üç) adayın başarılı sayılarak SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

4- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Mübaşir sınavına toplam 757 (yediyüzelliyedi) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (41x3=123) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 81,0997 puan olduğu, sıralamaya giren 123 (yüzyiriüç) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

5- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli Hizmetli sınavına toplam 236 (ikiyüzotuzaltı) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (2x3=6) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,12001 puan olduğu, KPSS puanının belirtilen puanın üzerinde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan 28 (yirmisekiz) adayın başvurularının reddedildiği, sıralamaya giren 103 (yüzüç) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

6- Başvuru süresi içerisinde e-devlet sistemi üzerinden Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı sınavına toplam 43 (kırküç) adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen kadro sayısının 3 katı (2x3=6) olan son sıradaki adayın KPSS puanının 73,69592 puan olduğu, sıralamaya giren 3 (üç) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

7- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların aşağıda ilan edildiği,

8- Belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok Zemin Kat Şehit Murat UZUN Konferans Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği, bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

9- Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

10- Sorgu ekran çıktılarının adayların yanında bulundurması GEREKTİĞİ,

11- Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olan sözlü sınavlar 24 Mayıs 2022 Salı ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların hangi gün ve saatte sözlü sınava katılacakları sorgu ekranında YER ALDIĞI,

12- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 16.05.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr